ReadyPlanet.com
เทคนิคการเกล้าผมเจ้าสาว ต้องยี

     

เทคนิคการ เกล้าผม เจ้าสาว by อาจารย์ภัทรทร ธวัลวงศ์
 
 
ขั้นตอน การเกล้าผม

        
     
1.ก่อนเกล้าผม
2.เริ่มยีผม ในส่วนหน้า
3.หวีผมให้เรียบ จนถึงปลายผม
4.หวีผมด้านหน้า และหลัง ให้ต่อเนื่องกันไปจนถึงด้านหลัง

           
 
5.แบ่งผมในส่วนกลาง แล้วขมวดเก็บด้วยหนังยาง
6.หวีและตรวจความเรียบร้อยของผมอีกครั้ง ก่อนทำส่วนอื่น
7.บิดปลายผมด้านข้าง โยงมาปิดหนังยางส่วนกลาง ติดส่วนนี้ด้วยกิ๊บ
8.แบ่งผมด้านหลังเป็น 2 ส่วน

           
 
9-10.มัดผมส่วนหลังให้เรียบร้อยด้วยหนังยาง
11.เริ่มทำผมส่วนบนก่อน ด้วยการยีผมที่มีทั้งหมด
12.ประคองผมส่วนนี้ หวีให้เป็นแนวตามเส้นผมแล้วพับให้เป็นครึ่งวงกลม

           

13.ผมครึ่งวงกลม ส่วนบนที่เสร็จแล้ว
14.ยีผมในส่วนที่ 2
15.ผมยีในส่วนที่ 2 ที่ยีผมเรียบร้อยแล้ว
16.พับผมในส่วนที่ 2 นี้ให้เป็นครึ่งวงกลม เช่นเดียวกับส่วนบน

           

17.ผมเกล้าด้านหลัง ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
18.ผมเกล้าด้านหน้า ที่ทำเสร็จแล้วเช่นกัน
19.เริ่มติดเครื่องประดับในส่วนบน โดยติดให้อยู่ส่วนบนของมวยผมครึ่งวงกลม
20.ติดให้สวยและดูดีที่สุด
21-22.แบบผมเจ้าสาวที่ติดเครื่องประดับเรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

   

ข้อมูล step การเกล้าผมเจ้าสาว / www.handbtoday.com บันทึก by ฟุลลา

step updo

เทคนิคเกล้าผมไปงานราตรี งานเลี้ยง
เทคนิค การเกล้าผม แบบไม่ต้อง "ยี"
เกล้าผม แนวไอเดีย-แฟนซี
การเกล้าผมมวยร่วมสมัย
เทคนิคผมเกล้าไปงานราตรี
เทรนด์ผมเกล้าสไตล์ฝรั่งเศส
การเกล้าผมเพื่อไปงานปาร์ตี้
การสร้างลายผมเกล้า
ผมเกล้าทรงเจ้าสาวมวยต่ำ
เกล้าผม ง่ายๆโดยใช้เครื่องดัดสปาเพิร์ม
step updo beautyful bridal เกล้าผมเจ้าสาวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

นิตยสาร AHEAD Magazine
อีเมล : info@aheadmag.com
เว็บไซต์ : www.aheadmag.com